Tuotantotyössä hyvin erilaisia tehtäviä

Piikiekon valmistaminen on monimutkainen prosessi, mikä sisältää useita erilaisia työvaiheita kiteenkasvatuksesssa, sahahallissa ja puhdastiloissa. Työpäivät ovat vaihtelevia ja sisältävät sekä prosessinvalvontaa että käsillä tekemistä. Työtä tehdään osana tiimiä, ja moni kertookin mukavan työyhteisön olevan yksi parhaimpia puolia työssään.  

Emme edellytä hakijoilta aiempaa  kokemusta teollisuustyöstä, sillä koulutamme kaikki työntekijämme alusta alkaen itse. Suurin osa tehtävistämme eivät ole fyysisesti raskaita.

Tuotannon työpaikat

Connectaa kanssamme pysyäksesi ajan tasalla uusista työpaikoista.

Kaikki avoimet tehtävät

Tuotannossa työskentely


Alla on listattuna muutama esimerkki tuotannon työskentelyalueista:

 

Kiteenkasvatus

Puhdas puolijohdelaatuinen pii sulatetaan kiteenkasvatusuunissa ja kasvatetaan kiteeksi. Tämän jälkeen kiteet katkotaan pienempiin osiin jatkojalostettavaksi. Työ muodostuu uuniprosessien ohjaamisesta ja seurannasta sekä erilaisista prosessiin oleellisesti kuuluvista aputöistä. Tehtävät vaativat pitkäjänteisyyttä, tarkkuutta ja oma-aloitteisuutta. Tietoteknisiä taitoja tarvitaan uunien käytössä, prosessien seurannassa sekä mittaus- ja säätötoimenpiteissä.

 

Sahaus

Sahahallissa kidepätkät sahataan kiekoiksi. Sahauksen lisäksi tehtävät koostuvat erilaisista mittaus- ja säätötöistä sekä laitteiden käyttäjäkunnossapidosta. Sahalaitteiden toimintakyvyn ylläpitämisessä tarvitaan oma-aloitteisuutta ja ongelmanratkaisukykyä. Kielitaitoa ja tietoteknisiä taitoja tarvitaan esimerkiksi ohjelmistojen käytössä.

 

Puhdastilat

Puhdastiloja on useampia puhtausluokkia ja näissä tiloissa on useita erilaisia prosessivaiheita. Piikiekkoeriä työstetään, pestään ja tarkastetaan monilla erilaisilla automaattisilla tai puoliautomaattisilla laitteilla. Kaikkien prosessivaiheiden tehtävät vaativat tarkkuutta ja valmiutta käyttää erilaisia koneita ja mittalaitteita. Prosessivaiheissa tehtävä laadunvalvontatyö ja laitteiden ohjaustoimenpiteet edellyttävät tietoteknisiä perustaitoja.

 

Pitkät vapaat ovat mahdollisuus omien menojen suunnitteluun

Okmeticin piikiekot valmistetaan keskeytymättömässä kolmivuorotyössä. Työ on vuorotyötä joko 12h tai 8h vuoroissa. Vuorotyön mahdollistamat pitkät vapaat helpottavat omien menojen suunnittelua ja tulevat työvuorot ovat tiedossa vuosiksi etukäteen. Muutoksia voi aiheuttaa vuoronvaihdot tai koulutukset, mutta näistäkin ilmoitetaan ajoissa.

 

Vuoromallit ovat:

12h vuoro = 2 aamuvuoroa (klo 07-19), vapaapäivä, 2 yövuoroa (klo 19-07), viisi vapaapäivää

8h vuoro = 2 aamuvuoroa (klo 7-15), 2 iltavuoroa (klo 15-23), 2 yövuoroa (klo 23-07), neljä vapaapäivää

Työssä viihtyminen ja työhyvinvointi

Työntekijämme ovat työhyvinvointitutkimusten mukaan tyytyväisiä työpaikkaansa ja meillä myös viihdytään pitkään, keskimäärin yli 10 vuotta. Olemme myös yksi harvoista teollisuusyrityksistä, joka ei ole 2010-luvulla lomauttanut tai irtisanonut työntekijöitään tuotannollisista syistä kertaakaan. Emme myöskään käytä vuokratyövoimaa.   

Okmeticin henkilöstön käytössä on laajat työterveyspalvelut ja yhtiössä on viime vuosina panostettu etenkin työergonomian kehittämiseen. Lisäksi henkilöstön hyvinvointia edistetään mm. virkistystoiminnan sekä kulttuuri- ja liikuntasetelien muodossa. Henkilöstön käytössä on myös oma kuntosali, jota työntekijät ja heidän perheenjäsenensä saavat käyttää.

Mahdollisuus vaikuttaa omaan palkkaasi

Työntekijöiden palkka muodostuu tehtävän vaativuuden (TVR), henkilökohtaisen suoriutumisen (HKO) ja lähinnä vuorotyöstä johtuvien lisien perusteella. Omalla suoriutumisella pystyy vaikuttamaan henkilökohtaisen palkan osuuteen, mikä tuo 5-26% lisää taulukkopalkkaan. Lisäksi meillä on käytössä Okmeticissa määritelty tuotantolisä, jota maksetaan tuotannollisten tavoitteiden toteutumisen perusteella. Tuotannon työntekijöiden palkka maksetaan kahdesti kuussa.

Okmetic on Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritys ja työsuhteissa sovelletaan Teknologiateollisuuden työehtosopimusta.

Prosessoijien uratarinat

Andreas - hionta ja kiillotus 

Andreas on valmistunut Pietarsaaresta prosessinhoitajaksi. Katso, mitä hän kertoo prosessoijan työstään ja työssä oppimastaan  sekä siitä, miten harrastukset on mahdollista sovittaa yhteen työn kanssa. 


Seppo - syövytys

Seppo on aikaisemmin toiminut optisella alalla ja nyt hän valmistaa Okmeticilla piikiekkoja muiden ammattilaisten kanssa. Kuuntele, mitä Seppo kertoo työn selkeydestä ja oman arjen suunnittelumahdolisuuksista.


Ari - lankasahaus

Kirjapainoalalta piikiekkojen pariin siirtynyt Ari kertoo miten pääsi Okmeticille töihin. Tutustu tarkemmin hänen tiiminsä tunnelmiin ja siihen, miltä 12 tunnin työvuorojen tekeminen tuntuu.

Ihmiset ovat Okmeticin menestyksen takana

Okmeticin vuosikymmenien aikana hioutunut yrityskulttuuri pohjaa asiakaslähtöisyyteen ja yhteistyöhön sekä osaamiseen ja jatkuvaan parantamiseen. Okmetic on kehittänyt ainutlaatuisen teknologiaosaamisensa itse ja yhtiössä on aina oltu valmiita innovoimaan ja viemään liiketoimintaa seuraavalle tasolle. Uuden oppiminen, ongelmien ratkaisu sekä muuttuviin tilanteisiin sopeutuminen ovat luoneet organisaatioon vahvan uskon siitä, että osaamme vastata asiakkaiden tarpeisiin ja tulevaisuuden haasteisiin myös huomenna. 

Miksi valita Okmetic?

Okmetic on ainutlaatuinen yhdistelmä kansainvälisyyttä, osaamista, yhteisöllisyyttä ja tekemisen meininkiä. Verkostoidu Okmeticin kanssa, jos haluat:

  • Mielenkiintoisia työmahdollisuuksia

    Tarjoamme mielenkiintoisia ja haastavia työtehtäviä kansainvälisillä markkinoilla toimivassa, vahvasti kasvavassa teknologiayhtiössä. Meillä on myös hyvät mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen ja uralla etenemiseen.

  • Yhteisöllisyyttä ja mukavia työkavereita

    Okmeticin valttikortteja ovat yhteisöllisyys ja hyvä tiimihenki läpi organisaation. Meillä viihdytään todella hyvin, sillä työsuhteiden kesto on keskimäärin yli 10 vuotta.

  • Työhyvinvointia ja joustoa

    Henkilöstömme käytössä on laajat työterveyspalvelut ja henkilöstön hyvinvointia edistetään erilaisten virkistystoiminnan aktiviteettien avulla. Olemme myös perheystävällinen työpaikka ja pyrimme helpottamaan työn ja perhe-elämän yhteensovittamista.

Verkostoidu kanssamme - meillä saattaa olla sinulle töitä

Joko Okmetic on työpaikkasi?

Osallistu rekrytointiin, löydä seuraava kollegasi.

email
@okmetic.com
Teamtailor

Urasivu Teamtailorilta