5S laadun ja toiminnan kehittämisestä entistä standardoidumpaa

Puolijohdealan jäteillä on jatkuvasti kiristyvät vaatimukset laadun ja toimitusvarmuuden osalta ja tänä vuonna Okmetic nosti organisaatiouudistuksellaan laadun yhtiön ykkösprioriteetiksi. Asiakkaamme auditoivat markkinoiden isoimpia pelureita ja Okmeticin toiminnan laadun on täytettävä maailman parhaiden kriteerit.

Jokainen voi omassa arjessaan huomata, miten epäjärjestys aiheuttaa virheitä, ajanhukkaa ja altistaa unohduksille esimerkiksi päivittäisissä askareissa tai vaikka kotia remontoidessa. Kun asiat ja tavarat ovat järjestyksessä, pysyy keskittyminen olennaisessa ja paikat puhtaina. Okmetic on jo vuosien ajan pyrkinyt edistämään siisteydellä ja järjestyksellä laadukasta, turvallista ja tehokasta työn tekemistä: Sort, Set in order, Shine, Standardize, Sustain. Tänä vuonna nostimme organisaatiouudistuksella laadun yhtiön ykkösprioriteetiksi ja 5S-toiminnan uudelle tasolle. 

Kirittämistä maailmanluokan kilpailijoiden kanssa

Kilpailu kansainvälisillä puolijohdemarkkinoilla on kovaa. Puolijohdealan jäteillä on jatkuvasti kiristyvät vaatimukset laadun ja toimitusvarmuuden osalta ja Okmetic kamppailee kansainvälisesti kovassa seurassa muiden materiaalitoimittajien kanssa. Asiakkaamme auditoivat markkinoiden isoimpia pelureita ja Okmeticin toiminnan laadun on täytettävä maailman parhaiden kriteerit.

 

Tuotteiden ja toiminnan laatu on meidän keskeinen kilpailutekijämme, mutta laatu ei ole pelkästään teknologiaa, koneita ja prosesseja, vaan inhimillisten tekijöiden nähdään vaikuttavan olennaisesti tuotteen ja tekemisen laatuun. LEAN, 5S ja Kanban toimivat meillä erottamattomana osana virheetöntä tekemistä. Tiukkojen puhdastilavaatimusten myötä tuotannossamme kontrolloidaan partikkeleiden määrää tarkasti ja 5S-menetelmän Shine-osio on jo lähtökohtaisesti hyvin toteutettu.

 

Teollisessa toiminnassa epäjärjestys haittaa tuotantolinjojen tehokkuutta, jos eri työvaiheissa tarvittavat työkalut ja tuote-erät eivät ole helposti saatavilla. Tekemisen ja tuotteen laadun kannalta on tärkeää, että työn tekeminen on selkeää, työvälineet löytyvät helposti eikä aikaa kulu epäolennaiseen. 5S on ennen kaikkea yksi keino vähentää inhimillisiä virheitä ja tehostaa yrityksen toimintaa – tämä ei koske pelkästään tuotantoa vaan koko toimitusketjua.

Huippulaadun edellytysten oltava kunnossa

Okmeticilla oman työn tulokset on usein helppo yhdistää yrityksen toimintaan ja tulokseen. Laadun kehittämiseksi on tärkeää tarjota tiimiläisille edellytykset tavoitteiden saavuttamiselle – oli pullonkaulana sitten osaaminen, resursointi, valtuudet, työkalut tai mikä hyvänsä. LEAN ja 5S eivät ole vain yksittäisiä projekteja, vaan tärkeä osa yrityskulttuuria ja johtamista. 

 

Voimakkaasti kasvavassa yrityksessä myös laatuasiat vaativat kasvavaa panostusta entistäkin laadukkaamman toiminnan takaamiseksi. Vaikka jokainen okmeticlainen vastaa omalta osaltaan toiminnan laadusta, 5S-toimintojen laaja-alaisesta kehittämisestä vastaa nyt tähän alueeseen perehtynyt henkilö ja 5S-tekeminen on integroitu entistä tiiviimmin osaksi laatuorganisaatiota. Hyvän 5S-strategian luominen ja 5S-toiminnan nostaminen uudelle tasolle on todettu tärkeäksi myös johdossa, ja 5S-asioista vastaava henkilö raportoi suoraan yrityksen laadusta ja tuotantoprosessien ylläpidosta vastaavalle johtoryhmän jäsenelle.

 

Vaikka meillä on jo pitkät perinteet Lean-ajattelun soveltamisesta ja 5S:stä tuotannon arjessa, entistä standardoidumpi tekeminen selkeyttää tekemistä laaja-alaisesti läpi koko yrityksen. 

Ura Okmeticilla? - Verkostoidu kanssamme
Teamtailor

Urasivu Teamtailorilta