Reklamaatiotilanteiden hoitaminen keskeistä yrityskuvan muodostumisessa

Asiakastarpeiden syvällinen ymmärtäminen ohjaa kehitystyötämme ja luo ensiluokkaista laatukulttuuria, jonka avulla pystymme erottumaan kilpailijoistamme entistä paremmin.

Verkostoidu kanssamme

Laadullisesti korkeatasoisen toiminnan perusta on luonnollisesti tuotteen ja toiminnan korkea laatu sekä laatukustannusten vähentäminen, mutta ennen kaikkea tyytyväinen asiakas. Vaikka virheiden ennaltaehkäisy on ensisijaisen tärkeää, tulee aina tilanteita, joissa valmistamamme tuote ei vastaa sovittua. Oikein hoidettuina reklamaatiotilanteet ovat kuitenkin otollisia mahdollisuuksia parantaa asiakassuhdetta. 

Asiakaslaatuinsinööri tärkeässä roolissa laatukokemuksen kehittämisessä

Vanhempi asiakaslaatuinsinööri Petra Alén työskentelee osana laatuorganisaatiota, mutta tekee tiivistä yhteistyötä moneen suuntaan. Hän on työskennellyt Okmeticissa jo lähes 15 vuoden ajan. Ennen nykyistä toimeaan Petra ehti työskennellä useassa eri tehtävässä niin tuote- kuin prosessinkehityksen parissa. Laaja-alainen kokemus ja prosessituntemus luovat hyvän pohjan Petran työlle, joka pitää sisällään sisäisten laatuselvitysten tekemistä sekä asiakkaiden reklamaatioiden käsittelyä. Lisäksi hänen työhönsä kuuluu myös prosesseihin liittyviä selvityksiä ja konsultaatiota sekä riskinarviota. FMEA-menetelmän (Failure Mode and Effects Analysis) osalta hän toimii prosessinomistajana.

Parasta tässä työssä on sen monipuolisuus, vaihtelevuus ja itsensä haastaminen. Täytyy ymmärtää mitä tehdään ja miten. Koska reklamaation juurisyy voi löytyä mistä tuotantoprosessin kohdasta tahansa, eivät tilanteet toistu samanlaisina ja pääsen hyödyntämään työssäni vahvaa prosessituntemustani. Vaikka reklamaatiotilanne on aina ei-toivottu, on syyn löytäminen ja prosessin edelleen parantaminen aina onnistuminen tiimille.

Petra Alen Laatuinsinööri

Petra tekee tiivistä yhteistyötä mm. teknisen asiakastuen sekä prosessi- ja prosessinkehitysinsinöörien kanssa. Kuten monen muunkin okmeticlaisen, Petrankin mielestä parasta Okmeticissa ovat ihmiset. 

Meillä on laatutiimissä mahtava porukka. Sen lisäksi jokaisen reklamaation selvittämistä varten kootaan oma projektitiimi, joten teen yhteistyötä eri ihmisten ja organisaatioiden kanssa laajalla rintamalla.

Reklamaatiotilanteissa punnitaan asiakkaan luottamus

Erityisesti reklamaatiotilanteissa mitataan asiakassuhteen kestävyys, sillä reklamaatioiden tehokas käsittely nostaa asiakkaan luottamusta ei-toivotusta lähtötilanteesta huolimatta. Tilanteet selvitetään aina perinpohjaisesti ja uusilla toimintavoilla varmistetaan, ettei vastaavaa pääse tapahtumaan uudelleen. 8D-projektin vetäjällä on selvitysprosessissa suuri vastuu. Hän koordinoi reklamaation käsittelyä ja vetää selvitysryhmää. Hänen tehtävänsä on saada ryhmä toimimaan niin, että kaikkeen saadaan vastaus.

Okmetic toimii puolijohdealan suurimpien toimijoiden kanssa ja laatuvaatimukset ovat kovat. Esimerkiksi autoteollisuudessa tai lääketieteen sovelluksia kehitettäessä ei voi tinkiä laadusta ja turvallisuudesta, mikä nostaa riman korkealle. Suuri osa asiakassuhteistamme on pitkiä ja teknologisia ratkaisuja mietitään yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Meille yhtiönä on ensiarvoisen tärkeää palvella asiakastamme läpi prosessin – haluamme olla luottamuksen arvoisia joka vaiheessa.

Teamtailor

Urasivu Teamtailorilta