B2B-myyntipäällikön tärkeimpiä tehtäviä on toimia viestinviejänä asiakkaan ja oman organisaation välillä

Okmeticin myyntijohtaja Pasi Leinonen kuvailee kansainvälisillä markkinoilla toimivan B2B-myyntipäällikön toimivan eräänlaisena ukkosenjohdattimena asiakkaan ja oman organisaation välillä. Asiakkaan uusia ideoita ja toiveita on osattava kuunnella tarkalla korvalla ja olennaiset tiedot on kyettävä välittämään Okmeticin tuotekehitykselle ja muulle organisaatiolle. Tämä on olennainen osa tulevan myynnin rakentamista ja tuleviin asiakastarpeisiin vastaamista.

Asiakastyötä innovaatioiden parissa

Pii on materiaalina nykyaikaisen elektroniikan ja teknologioiden perusta, ja Okmeticin piikiekot toimivat alustana mm. kuluttajaelektroniikalle, autojen antureille, lääketieteen sovelluksille sekä tietoverkoille. Okmeticin asiakkaita ovat antureita sekä erillispuolijohteita ja analogiapiirejä tuottavat puolijohdeyritykset, ja asiakkuuksien koko vaihtelee 1-5, 5-10 ja yli 10 miljoonan välillä.

Yhtiöllä on paljon pitkäaikaisia asiakkaita, joiden kanssa tehdään tiivistä ja luottamuksellista yhteistyötä uusien innovaatioiden kehittämiseksi ja kasvualueiden löytämiseksi. Tämän lisäksi myynti etsii aktiivisesti uusia strategisia asiakkuuksia. Myynnin tehtävänä on tunnistaa tuottavat business caset ja rakentaa asiakasyhteistyötä arvioimalla asiakkaiden prosesseihin sopivat tuotteet, vastaamalla niiden asiakashyväksynnästä sekä neuvottelemalla volyymituotantosopimuksista joko omalle tehtaalle tai alihankintaan. Puolijohdealalla myynti on ennen kaikkea ratkaisumyyntiä. Jokaisella asiakkaalla on omanlaisensa valmistusprosessi ja erilaiset tarpeet, ja tarvittaessa räätälöimme tuotteen asiakkaan tarpeisiin sopivaksi. Vaativimmat tuotteemme myymme projektimyyntinä. 

Myyntitiimimme seuraa aktiivisesti puolijohdealan kehitystä, keskustelee asiakkaiden kanssa ja osallistuu alan kansainvälisiin tapahtumiin, mikä helpottaa asiakas casejen tunnistamista sekä uusien ratkaisujen löytämistä ja kehittämistä mm. itseajaviin autoihin, lääketieteen innovaatioihin ja IoT-sovelluksiin.

B2B-myynti vaatii monipuolista osaamista ja yhteistyötä yli organisaatiorajojen

 

Liiketoimintaa ja asiakkuuksia kehitetään yhtiön strategian mukaisesti, ja myyntipäällikön roolina onkin toimia liiketoiminnan ja myynnin menetelmien aktiivisena toimeenpanijana ja kehittäjänä. 

B2B-myyntipäällikön työkalupakkiin kuuluvat mm. ennusteiden ja tarjousten tekeminen, sopimusten laatiminen sekä asiakaskohtaisen käyttöpääoman ja kassavirran optimointi. Lisäksi myyntipäällikkö vastaa asiakkaan teknisiin kysymyksiin ja työstää uusien teknologioiden kehittämismahdollisuuksia yhteistyössä muun organisaation kanssa.   

Myyntipäällikön tehtävänä on viedä asiakkaiden tarpeet ja ratkaisuehdotukset eteenpäin Okmeticin sisällä. Pitkäjänteinen kehitystyö on tärkeää sekä asiakasyhteistyön että yrityksen oman kehittymisen kannalta. Monesti myynti toimii alkusysäyksenä investointien toimeenpanolle sekä tuotantoprosessin kyvykkyyden kehittämiselle, mikä mahdollistaa tulevaisuuden asiakastarpeisiin vastaamisen.

Okmetic kehittää jatkuvasti toimintaansa osana korkean lisäarvon tuotteiden valmistusketjua sekä asiakkaiden vaativien teknisten ratkaisujen ja laatustandardien että oman teknologiaosaamisen, tutkimuksen ja valmistuksen pitkäjänteisen kehittämisen pohjalta.

Tukena joukko asiantuntijoita ja tilaus-toimitusketjun ammattilaisia

Yksi Okmeticin vahvuuksista on matala organisaatio, joka mahdollistaa myös myynnille laaja-alaisen verkostoitumisen yrityksen eri toimijoiden kesken. Myynnin tukitiimi koostuu asiakastuen, tuotannon ja suunnittelun ammattilaisista, joilla on kymmenien vuosien kokemus räätälöityjen, vaativien teknisten ratkaisujen toimittamisesta asiakkaille.

B2B-myyntipäällikön tehtävässä teknisestä taustasta on hyötyä, mutta tehtävässä pärjää hyvin myös kaupallisella osaamisella. Aivan kylmiltään tehtävään ei tarvitse hypätä, sillä talon kokeneet asiantuntijat perehdyttävät myyntipäällikön alan termistöön ja toimintatapoihin.  

Teamtailor

Urasivu Teamtailorilta