Korkeat laatuvaatimukset auttavat kehittymään puolijohdealalla

Kriisit ja markkinavaihtelut laittavat yritysten varautumisen testiin ja auttavat sekä yrityksiä että yksilöitä kehittymään ja suojautumaan vastaavilta tulevaisuudessa. Korona aiheuttaa puolijohdealalla turbulenssia, mutta jää kuitenkin kakkoseksi kasvua luoville megatrendeille.

Kriisit ja markkinavaihtelut opettavat

Koronaviruksen aiheuttama kriisi on ravistellut yrityksiä ja työmarkkinoita ennen näkemättömällä tavalla. Moni yritys ja työntekijä ovat miettineet miten tästä selvitään ja miten jatkossa olisi mahdollista suojautua vastaavilta kriiseiltä. Kriisi on ollut myös mahdollisuus kehittymiseen, sillä se on pakottanut monen yrityksen muuntumaan ja kehittämään toimintatapojaan ja osaamistaan nopeasti.  

Okmeticille koronakriisi ei ole ensimmäinen, sillä puolijohdeala on tunnettu jyrkistä markkinavaihteluistaan ja yhtiö on vuosien varrella seilannut useamman matalasuhdanteen läpi.  Globaaleilla markkinoilla pärjätäkseen on ollut myös pakko kehittää maailmanluokan osaamista, ainutlaatuista teknologiaa sekä erilaisia suojamekanismejä. Tästä johtuen sopeutuksia ei ole tarvinnut tehdä yli 10 vuoteen, vaan olemme pystyneet investoimaan viimeisen neljän vuoden aikana kasvuun. 

Korona aiheuttaa turbulenssia, mutta jää kakkoseksi megatrendeille

Koronakriisistä huolimatta Okmeticilla on katse vakaasti horisontissa: rekrytoinneissa, yhtiön organisaation kehittämisessä, investoinneissa ja tulevan kasvun varmistamisessa. Sillä kuten aina ennenkin, matalasuhdannetta seuraa vahvan kasvun aika vallalla olevien megatrendien (5G, terveysteknologiat, liikenteen sähköistyminen, automaatio) vauhdittamana, ja silloin yrityksen tulee olla valmis vastaamaan siihen. 

Puolijohdemarkkinan syklisyys on muokannut alan yrityksiä

Puolijohdeala on tunnettu syklisyydestään, mikä on yksi syy sille, että ala on konsolidoitunut nopealla tahdilla viimeisen vuosikymmenen aikana. Lisäksi yhtiöt ovat pyrkineet rakentamaan erilaisia suojamekanismejä markkinasyklien tasaamiseksi. 

Okmeticin asiakkaat toimittavat komponentteja mm. kuluttaja- ja autoelektroniikkaan, lääketieteteen sovelluksiin, teollisuuden prosessikontrollointiin sekä tehonsyötön ja hyötysuhteiden parantamiseen liittyviin ratkaisuihin. Näiden lopputuotteiden kysyntä kulkee eri sykleissä, mikä suojelee pitkien toimitussopimusten ohella sekä Okmeticia että sen asiakkaita markkinaheilahteluilta ja takaa riittävän kysynnän poikkeustilanteesta huolimatta.

Okmetic pyrkii tasaamaan kysyntähuippuja ja -laskuja myös alihankinnan avulla. Korkeamman kysynnän aikana merkittävä osa tuotannosta tehdään alihankinnassa, kun taas matalamman kysynnän aikana valmistusta siirretään takaisin Vantaan tehtaalle täyden käyttöasteen takaamiseksi. 

Kansainvälisyys luo huippuosaamista

Okmetic on osa puolijohdealan pitkää arvoketjua ja toimittaa asiakaskohtaisesti räätälöityjä korkean lisäarvon piikiekkoja puolijohdealan merkittävimmille pelureille anturien, erillispuolijohteiden ja analogiapiirien valmistukseen. Yhtiö ei ole lähtenyt ollenkaan mukaan erittäin kilpailuille 300mm kiekkomarkkinoille vaan se toimittaa vain 150-200mm erityiskiekkoja.  

Kilpailu puolijohdealalla on kovaa ja ala on tunnettu kovista laatu- ja teknologiavaatimuksistaan. Isojen kansainvälisten asiakkaiden palveleminen on auttanut Okmeticia sekä sen työntekijöitä kehittymään ja vastaamaan asiakkaiden vaatimuksiin entistä paremmin. Yhtiö kehittää laatujärjestelmiä ja tuotteiden teknisiä ominaisuuksia tiukimpien asiakas- ja toimialavaatimusten pohjalta. 

Investoinnit ja T&K luovat pohjaa tulevalle

Okmetic elää vahvan kasvun aikaa yhtiössä on käynnissä yli 100 miljoonan euron investointiohjelma Vantaan tehtaalle vuosien 2017-2021 aikana. Investointien myötä asiakkaiden kiekko- ja teknologiatarpeisiin pystytään vastaamaan entistä paremmin. 

Investointien lisäksi Okmetic panostaa tuote- ja teknologiakehitykseen, joka on puolijohdealalla ensisijaisen tärkeää kilpailukyvyn säilyttämiseksi. Okmetic tekee tutkimusyhteistyötä eri korkeakoulujen ja tutkimuskeskusten kanssa ja osallistuu kansallisiin ja EU-rahoitteisiin teknologiahankkeisiin. Tulevien teknologioiden tutkimus- ja kehityshankkeissa mukana oleminen mahdollistaa markkinatarpeiden syvemmän ymmärtämisen ja antaa suuntaa myös yhtiön omalle kehitystyölle ja tarvittaville investoinneille. 

Organisaatiouudistus nostaa laadun keskiöön ja avaa uusia työpaikkoja

Okmeticilla toteutettiin vuonna 2020 organisaatiouudistus, joka nosti laadun ja nopean teknologiakehittämisen entistä keskeisempään rooliin. Muutoksen myötä Okmetic pystyy vastaamaan asiakastarpeisiin paremmin ja nopeammin ja organisaation operatiivinen tehokkuus tulee lisääntymään. Uuteen organisaatioon syntyi uusia tehtäviä kuten SOI-kiekkolinjan prosessilaatupäällikkö. 

Teamtailor

Urasivu Teamtailorilta