Vakautta kriisienkin keskellä

Okmeticin 35-v juhlavuosi sai uudenlaisen vivahteen koronakriisin myötä, mutta historian aikana yrityksessä on opittu mukauttamaan toimintoja ja hyödyntämään potentiaalisia uusia markkinoita kriisienkin keskellä.

Okmeticin asiakkaat toimittavat komponentteja mm. kuluttaja- ja autoelektroniikkaan, lääketieteteen sovelluksiin, teollisuuden prosessikontrollointiin sekä tehonsyötön ja hyötysuhteiden parantamiseen liittyviin ratkaisuihin. Näiden lopputuotteiden kysyntä kulkee erilaisissa sykleissä, mikä pitkien toimitussopimusten ohella suojelee sekä Okmeticia että sen asiakkaita markkinaheilahteluilta ja takaa riittävän kysynnän poikkeustilanteissakin. Okmeticissa ei ole tehty henkilöstön sopeutuksia yli kymmeneen vuoteen koska toimintaa on pystytty ohjaamaan tehokkaasti erilaisissa maailmanmarkkinatilanteissa. 

​ Organisaatiouudistus nostaa laadun keskiöön ja tämä näkyy myös rekrytoinneissa

mikaelahlfors_keksi_okmetic-1209-web_mm.jpg

Okmetic elää siis tälläkin hetkellä kasvun aikaa, ja yhtiössä on käynnissä yli 100 miljoonan euron investointiohjelma Vantaan tehtaalle vuosien 2017-2021 aikana. Investointien myötä asiakkaiden kiekko- ja teknologiatarpeisiin pystytään vastaamaan entistä paremmin tuotannon, tuotekehityksen ja laadun kehittämisen myötä.

 

Muutoksen myötä Okmetic pystyy vastaamaan asiakastarpeisiin paremmin ja nopeammin ja organisaation operatiivinen tehokkuus tulee lisääntymään. Tuotannon puolella uusi organisaatiomalli tarkoittaa tuotantoinsinöörien siirtymistä työskentelemään vuoroissa, mikä mahdollistaa tiiviin yhteistyön oman tiimin kanssa.

Okmeticin tuotantojohtaja Jari Ahtola sekä tuotantopäälliköt Kimmo Hallikainen ja Petri Palmroos näkevät tuotannon kehittämisen positiivisena ja tarpeellisena haasteena. Muutos on tervetullut ja siihen on varauduttu ennakkoon. Tuotantoinsinöörien perehdytys aloitetaan hyvissä ajoin syksyllä ennen organisaatiouudistuksen virallista voimaan astumista, ja kaikille tuotantoinsinööreille on suunniteltu monipuolinen koulutusohjelma tukemaan perehtymistä ja esimiestyötä.

Koulutus tulee valmentamaan erityisesti esimiestyöhön, mikä takaa yhtenäisen työskentelytavan, auttaa tuotantoinsinöörejä tiimin muodostamisessa ja antaa heille modernit opit esimiestyöhön. Ahtola toteaakin, että yleensä yrityksiin palkattavat uudet työntekijät alkavat opetella valmista, mutta tässä tilanteessa pääsee luomaan uutta toimintatapaa, joka vastaa 2020-luvun tarpeisiin. 

Vastuullista työtä kehittymismahdollisuuksilla

Okmeticin kaltaisen kasvavan teknologiayrityksen tuotanto vaatii jatkuvaa ohjausta ja kehittämistä. Tuotantoinsinööri tekee sekä vastuullista esimiestyötä että ohjaa tuotantoa omalla tuotantoalueellaan. Palmroos kertoo, että tässä tehtävässä saa olla mukana rakentamassa maailmanluokan tuotanto-organisaatiota ja osana teknologista kehitystä, sillä Okmeticin tuotteet päätyvät erilaisiin innovatiivisiin loppusovelluksiin, joista osa on vasta tulossa markkinoille. Okmeticilla on myös hyvät mahdollisuudet tehtävänkiertoon ja urakehitykseen talon sisällä, sillä osaamista ja monitaitoisuutta arvostetaan korkealle. 

 Tuotantoinsinöörien rekrytointi on käynnistynyt ja hakuaikaa on 14.6. asti. 

Työhyvinvointi korostuu vuorotyössä

 

Okmeticin tuotanto pyörii keskeytymättömässä vuorossa ja pääasiassa 12h tiivistetyssä työaikajärjestelmässä, jossa on kaksi aamuvuoroa (klo 07-19), vapaapäivä, kaksi yövuoroa (klo 19-07) ja viisi vapaapäivää. Pitkät vapaat ja vuorojen ennustettavuus nähdään erittäin positiivisena asiana vuorotyötä tekevien keskuudessa. Hallikainen toteaakin, että vuorotyössä ollessa keskitytään tiiviisti tehtäviin, mitä tehdään vuoron aikana. Kun vuoro on loppu niin työtä jatkaa seuraava tiimi eikä työ seuraa vapaa-ajalle. Okmetic tukee työntekijöiden työhyvinvointia panostamalla esimiestyöhön, perheen ja vapaa-ajan yhteensovittamiseen sekä kouluttamiseen, työkyvyn ylläpitoon ja virkistystoimintaan.

Teamtailor

Urasivu Teamtailorilta