Tuotespeksaaja muuntaa asiakasvaatimukset tuotannon kielelle

Tuotespeksaaja on tuotesuunnittelun ammattilainen ja tärkeä linkki asiakkaan ja tuotannon välissä. Piikiekkojen valmistus aloitetaan aina tuotesuunnittelusta, mikä on kutkuttava vaihe, jossa asiakkaan tarpeet muutetaan tuotannon kielelle. Okmeticilla tuotantoa ei ajeta samoilla tuotteilla tai ohjeilla vuosia, vaan yhtiön piikiekot ovat asiakas- ja välillä eräkohtaisesti räätälöityjä.

Tuotespeksaajien eli speksintekijöiden tehtävänä on tehdä tuotannolle näkyväksi millaisen tuotteen asiakas haluaa ja millä tavalla se valmistetaan. He myös vastaavat omalta osaltaan tuotannon sujuvuudesta laatimalla tuotannon ajojärjestyksen ja tarkat ohjeet työvaiheineen korkealaatuisten, asiakkaan toiveet täyttävien tuotteiden valmistamiseksi massatuotantona.

Erilaiset työvaiheet ja käsittelyt kiekolle vaikuttavat aina seuraaviin työvaiheisiin ja tuotteen ominaisuuksiin, eikä niiden yhdisteleminen ole aina niin helppoa kuin kuvittelisi. Tuotespeksaajan työ vaatiikin hyvää kykyä hahmottaa kokonaisuuksia sekä tarkkaa työtä eri valmistuksen palasten yhdistämiseksi aina valmiiksi tuotteeksi.

Okmeticin tuotannossa hyödynnetään massaräätälöinnin mahdolllistavaa tuotesuunnittelua ja LEAN-oppeja. Laadun on myös oltava ensiluokkaista oli sitten kyseessä sadan tai sadantuhannen kiekon erästä. Piikiekkojen lisäksi asiakkaille menee nykyään myös paljon mittaustuloksia ja dataa, joiden avulla asiakas saa mielenrauhaa omaan valmistukseensa. 

Kehittyvät valmistumismenetelmät pitävät työn kiinnostavana

Tuotespeksaajan työ on kiinnostavaa ja siinä oppii koko ajan uutta. Piikiekkojen valmistusmenetelmät muuttuvat ja kehittyvät alati, mikä näkyy tuotespeksauksessa uusien tuotantoalueiden, työvaiheiden ja entistä tarkempien mittausmenetelmien hyödyntämisenä. Hyvänä esimerkkinä uusista valmistusteknologioista voisi mainita Okmeticin muutama vuosi sitten kehittämän kiekkojen kuviointikyvykkyyden, mikä mahdollistaa yhtiön nopeimmin kasvavaan tuoteryhmään kuuluvien C-SOI®-kiekkojen haudattujen rakenteiden valmistamisen Vantaan tehtaalla. 

Täysin uusien tuotespeksien luominen antoisaa

Okmetic tekee paljon tuotekehitysyhteistyötä asiakkaidensa kanssa uusien innovaatioiden kehittämiseksi. Tällaisten täysin uusien tuotteiden suunnittelu alkaa yleensä keskusteluilla asiakastuen kanssa tuotevaatimuksista ja prosessi-insinöörien kanssa valmistusmenetelmistä. Asiakkaan kanssa tehtävän tuotekehitysyhteistyön myötä meille kertyy uudenlaista osaamista ja näkemystä siitä millaisia tuotteita eri valmistusteknologioilla on mahdollista toteuttaa ja millaisia ei. Aikaisemmin opittua ja toimivaksi havaittua yhdistellään uusiin teknologioihin ja menetelmiin, mikä mahdollistaa entistä vaikeampien ja edistyneempien tuotteiden kehittämisen. 

Millainen henkilö sopii tuotespeksaajaksi

Speksintekijät ovat usein insinöörejä tai valmistuksen pitkän linjan ammattilaisia. Speksaajan työssä pitää pystyä omaksumaan teknistä sanastoa, sisäistämään isoja kokonaisuuksia ja kuvaamaan tuotteen valmistusohjeet tarkasti ja virheettömästi. Tuotesuunnittelu puolijohdealalla vaatii myös asiakkaiden teknisten tarpeiden ymmärtämistä. Osa asiakkaista kertoo tuotevaatimuksensa hyvinkin tarkasti ja osa ympäripyöreämmin. Tällöin speksintekijän on kyettävä lukemaan rivien välistä, mitä asiakas haluaa ja tarjoamaan toimivaa ratkaisua. 

Teamtailor

Urasivu Teamtailorilta